calna1
profili

  • pandemi sırasında işini bırakan doktor

    toplum tarafından buna sürüklenmiş doktordur.cephede sırtından vurulan asker de cepheyi bırakır.