denize işemek etik midir

  • 12 mil açılabildiyseniz atık su tankınızı boşaltabilirsiniz, 12 mil içinde hem etik değil hem de yasaktır.*