devletin vatandaşlarına bakacak parasının olmaması