debe başlıkları

islamın beş şartı olduğunu kim uydurdu

 • iranlı şiilere göre islamın şartları 5 değil 6'dır:

  1-namaz
  2-oruç
  3-hac
  4-zekat
  5-hums (5'te 1 vergi)
  6-cihat

  şiilere göre yine imanın şartları da sünnilikteki gibi 6 değil 5'tir:

  1-tevhid'e iman
  2-allahın adaletine iman
  3-peygamberlere iman
  4-imamlara iman
  5-kıyamete iman

  iki taraf da kurana bakıyor ve biri beş şart çıkarıyo diğeri altı... biri imanın şartı altıdır diyor diğeri beştir..ikisinde de kuran aynı bu arada. demek ki bunlar hep uydurma kardeşlerim. zaten şiiler 3 vakit namaz kılarken sünniler 5 vakit kılıyorlar. namazın kendisi de uydurmadır. kuranda namazın tarifi de vakitleri de adedleri de yazmaz, salat yap der, secde yap der, kıyam yap der ama bunları insan aklı birleştirerek bugüne ait namaz denen ritüeli ortaya çıkarır hatta içine kuranda olmayan subhaneke gibi sonradan uydurulmuş duaları da ekler. bugünkü namazın kılınışına dair anlatılar deve sidiği içmenin sağlıklı kabul edildiği kitaplarda yazar. islam fıkhının sistematiği kullanılarak; bu kitaplara göre namaz kılan her müslümanın düzenli deve sidiği içmesinin allahın farzı ve müslümanlardan isteği olduğu da çıkarabilir.

  oysa akıl eşliğinde bakıldığına islamın şartları ne olmalıydı?

  1-aklını kullan
  2-kul hakkı yeme
  3-hırsızlık yapma
  4-kimseye zulüm etme
  5-kimseyi öldürme
  6-hukuka saygılı ol
  7-yalan söyleme
  8-kimseye ayrımcılık yapma..

  saflar halinde dizilmiş erkekler saflarını bozmadan camiiden çıktıkları anda karşıdan bakınca bir orduyu andırmıyor mu?

  namaz bir savaş tatbikatıdır.. devletin özellikle de emevi devletinin sürekli elinde hazır bir ordu ve propaganda aracı olarak da minberi kullanmasına olanak verir. öğle namazını kılıp camiden çıkan kitle hiç saflarını bozmadan daha o anda cihata hazır haldedir. emevi devletinin ordu kurma aracı ne zaman allahın şartı olmuştur? (bkz: #55342546)

  zekat fakirin haysiyetine hakarettir. zekat sistemi şunu öngörmüştür: sonsuza kadar fakirler ve zenginler olacak... zenginler fakirlere yardım edecek bu düzen de böyle gidecek.. peki bugün sosyal demokrasiyi yaşayan isveç'ten işsizlik maaşı ile geçinen müslümanları (bkz: #56106512) çıkarırsak orada zekat ekonomisine gerek var mı? peki herkesin iş güç sahibi olduğu, çalışmamanın yasak olduğu sovyetlerde bir insan neden zekata muhtaç olsun? sovyetlerde 80 yıl boyunca islamın bir şartı iptal mi olmuştur? isveç'te bugün zekat iptal midir? sosyal demokrasi olunca islamın belli şartları iptal mi olmaktadır?

  (bkz: fakire zekat vermek fakirin haysiyetine hakarettir/@skocax)

  ehli sünnet islamda islamın şartlarının beş tane olduğuna kim karar verdi?

  muhammedden 250 yıl sonra yaşayan buhari, müslim, tirmizi ve nesai.

  "islâm, beş şey üzerine kurulmuştur: allah'tan başka ilâh olmadığına, muhammed'in allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek; namaz kılmak; zekât vermek, kâ'be'yi haccetmek ve ramazan orucunu tutmak." (buhârî, imân, 1, 2; müslîm, imân, 19, 22; tirmizi, imân, 3; nesâî, imân, 13).

  peki bu hadis buhariye, müslim'e ve tirmizi'ye nasıl ulaştı?

  1-muhammed-------------------628 yılı
  2-ebu hureyre
  3-hasan basri
  4-malik bin enes
  5-ibn-i ibrahim et taimi
  6-yahya ibn-i saidel ensari
  7-sufyan
  8-abdullah ibn-izübeyir
  9-buhari-------------------------860 yılı

  860-628=232 sene (kaynak)

  işte ehli sünnet denilen mezhebin fıkıh denilen sistematiği bütünüyle bu 232 yıllı süreye bağlıdır. bu 232 yıl muhammedi dinleyen ebu hureyre hiç yalan söylemeksizin hasan basri'ye aktarmış o malik bin enes'e o öbürüne o öbürüne vs. oysa ben 21. yüzyılda yaşadığım halde 232 sene önce bizim köy var mıydı yokmuydu onu bile çözemiyorum.. bir seferinde köyün mezarlığını dolaşıp eski mezar aradım.. yok bulamadım. halbuki bugün ehli sünnet denen akidenin allahın sarsılmaz, sorgulanmaz, eleştirilemez kanunları olduğu iddiası ve bu sistematiği oluşturan eşari düşünce kutsal kabul ediliyor. artık müslümanlar için kuranı açmaya bile gerek yok. hazır hap şeklinde ilmihal kitapları var. özellikle türkiye cumhuriyetinin resmi din doktrinine bakacak olursak şunlar öğütleniyor:

  •kızının başını 9 yaşında kapatmanı tavsiye ediyoruz (oysa kuranda tesettür diye bir şey bile yok- (bkz: islam/@skocax))

  --- spoiler ---
  kadının yabancı erkekler yani mahremi olmayan erkekler karşısında avret yeri yüzü, el ve ayakları hariç bütün vücududur. bu hanefî mezhebinin görüşü olup diğer fıkıh mezheplerine göre kadının ayakları da avrettir. (diyanet ilmihali 2.cilt 71. sf.)
  --- spoiler ---

  --- spoiler ---
  mümeyyiz çocuklar iman, namaz, oruç, hac, kefâret, cihad, iyiliği emredip kötülüğü engelleme gibi dinî ödevlerle ve bedenî ibadetlerle mükellef değildir. davranışlarının hukukî-malî sorumluluğu bulunsa da cezaî sorumlulukları yoktur. bu sebeple bu kimseler için dinî teklif ehliyeti ile cezaî ehliyet ortak özellikler taşır. ancak çocukların dinî hayata, ibadetlerin ifasına erken yaşta alıştırılması ve bu yönde eğitilmesi tavsiye edilmiştir.
  --- spoiler ---

  •sadece müçtehitlere tabi olman yetmez şeyhlere ve mürşidlere tabi olacaksın.

  --- spoiler ---
  tasavvufun ferdî yönü daha önemli olmakla beraber sosyal yönü de küçümsenmeyecek kadar önemlidir. tasavvufî hayatın bazı biçimlerini bireyler tek başına yaşar. fakat bu hayat, bu konunun uzmanları, hocaları ve üstatlarıolan şeyhlerden ve mürşidlerden öğrenilir. bu öğrenmede mürid vetâlip denilen öğrencilerin üstatlarıyla birlikte bulunmaları, mânevî hayatı beraber yaşamaları şarttır. diyanet ilmihali 1.cilt 58. sf.
  --- spoiler ---

  yukarıdaki 232 yıllık sürede bütün lafızların doğru taşındığına mutlak iman edeceksin. fıkıh alimlerinden başka kimse hakikati bilemez. fıkıh alimlerine iman etmeyen müslüman değildir.

  türkiye cumhuriyeti resmi islam anlayışına göre deve sidiği içmenin sağlıklı olduğuna iman etmeyen müslüman değildir.

  türkiye cumhuriyetinin resmi din doktrini deve sidiği içmenin sağlıklı olduğuna iman etmektir. ebu hureyre'den gelen hadislere iman etmektir. tanesi 1 dinara satılan hadislerle oluşturulmuş ve hayatında sünnet değil diye karpuz bile yememiş hanbel gibi adamların kurduğu dine iman etmektir.

  (bkz: hadis referanslı islamı yaşamanın imkansızlığı)

  islamın şartları da imanın şartları da uydurmadır. bunlar saçmalıktır. kuranda belki 1500 tane emir cümlesi varken kul hakkı yemeyin demek yerine tanımı bile belli olmayan salat kelimesini alıp da dinin direği yapmak olacak iş midir?

  islamın şartları beştir teorisi iflas etti kardeşler. islam dünyasını zillet içinde bırakarak iflas etti. suriyeli müslümanları kucaklarında çocuklarıyla sabah akşam camilerinde küfrettikleri kafir avrupadan ekmek dilenir hale getirdi. namaz da oruç da hac da ya allahın tavsiyesidir ya da yoktur. bunların iyi insan olmakla allahın dünyada bozgunculuğu önlemeye çalışması ile ne alakası vardır? zekat ekonomisi sosyal demokrasiden üstün değildir.

  bir müslüman o 232 yıllık süreye mutlak imanı, bütün hayatını o süreye göre şekillendirecek kadar imanı aklına kabul etirebiliyorsa buyursun.
  yoksa da bütün hayatının devasa bir yalandan ibaret olduğunun farkına varmalıdır. müslümanlara yardımcı olarak onları hak yola yönlendirme gayretimin yaşadığım ülkeyi içinde bulunduğu zilletten kurtarma yolunda faydalı olacağına inanıyorum. idealizmim buradan geliyor.
  (bkz: kuran'ın akılcı tefsiri/@skocax)