fatih'in sevişen gençlere para cezası kesmesi

 • sevgililerin birbirleri ile gönüllü olarak arzulu bir hal çevresinde sevişmesi ve seks yapması anlamına gelen "zina" hukuken bir suç mudur? buna eğer zinayı yapanlar aileleri tarafından himaye edilen genç insanlar ya da ergenlerse ailelerinin ceza vermesi ya da karışmasına bir şey dediğim yok ancak devlet, devletin hakimleri ve savcıları ceza vermeli midir? bunun hukuk sisteminde cezai bir karşılığı olmalı mıdır?

  elbette aileler çocuklarının evlilik dışı sevişmemelerini isteyebilirler. buna karışmak benim haddime değil. buna bir laf dediğim yok. ancak devlet neden insanların uçkurlarına karışsın? islam tarihi boyunca karışmış mıdır? bundan devlete ne?

  fatih sultan mehmet'in aynı zamanda osmanlı devleti'nin ilk genel kanunnamesi olan ve "fatih kanunnamesi" olarak bilinen hukuksal düzenlemenin zinaya dair maddeleri şu şekilde:

  “1- eğer bir kişi zinâ kılsa şeriat huzurunda sabit olsa ol zinâ kılan evlü olsa ve dahi bay olursa ki bin akçeye dahi ziyadeye gücü yeterse cürm üç yüz akçe alına evsat ul-hâl [orta halli] olursa kim altı yüz akçeye mâlik ola cürm iki yüz akçe alına andan aşağa güci yeterse cürm yüz akçe alına andan dahi aşağa halli olursa elli akçe andan dahi agağa ki gayetde fakir-ül-hâl olursa kırk akçe cürm alına

  2- eğer zinâ kılan ergen olursa bin akçeye dahi ziyadeye güci yeterse cürm yüz akçe alına eğer orta halli olurse altı yüz akçeye gücü yeterse elli akçe cürm alına andan agağa dört yüze güci yeterse kırk akçe gayet fakir olsa otuz akçe cürm alına

  3- eğer avret zinâ kılsa geri?at katında sâbit olsa gani olsa er kanlığın vire orta hallü yahud fakire olsa erenler gibi olur kanluğın vire

  4- eğer avretin mali olsa eri kabul eylese köftehor kanlığun yüz akçe vire yoksul olursa elli akçe gayet fakir olursa kırk ya otuz akçe cürm alına

  5- eğer avret pezevenklik eylese kadı ta?zir ura nekadar mâ yerahu80 ağaç bagına bir akçe cürm alına

  6- eğer zinâ iden kız olursa onun cürmi ergen gibi ola azlıkda ve çoklukda ana i?tibar ideler

  7- eğer birakinin81 evine girse zinâ kasdına olur(sa) evlü cürmin vire eğer ergen ise ergen cürmin vire ol zinâ iden gibi yukaru tafsil üzere ki beyan alundı"

  kaynak: http://istanbul.dergipark.gov.tr/…rticle-file/95678 (126. sayfa)

  hanefi fıkhına göre normal şartlarda olması gereken recimdir. kadını toprağa gömüp bütün suratı dağılıp, kafa tasının kemikleri kırılana kadar taşlayarak öldürmektir. osmanlı tarihinde de sultan ahmet meydanı'nın orta yerinde recm olayı gerçekleşmiştir. sultan ahmet'teki mısır'dan gelen dikilitaş'ın önünden geçerken bir dahaki sefere umarım o mazlum kadının hayaletine bi selam verirsiniz. yahudi elemanı da katletmişler bu arada.

  murat bardakçı'nın bu konudaki yazısı: http://www.haberturk.com/…n-recminin-belgeli-oykusu

  bu da ilber ortaylı'nın yorumu: https://www.youtube.com/watch?v=ifrzqdh6eec

  1680 yılında yahudi bir erkek ile sevişen müslüman bir kadını sultanahmet meydanının orta yerinde toprağa gömüp suratını taşlarla paramparça ediyorlar. ve bu bilinen tek belgeli recm olayı imiş. bilinmeyen binlercesinin olması mümkün. belgelerinin bugün elimize ulaşmamış olması mümkün.

  hanefi fıkhında recm olmadığını iddia edecekler bana inanmıyorsa cübbeli'ye inansınlar: https://www.youtube.com/watch?v=owhvbh6wjqo

  osmanlıda zinaya verilen ceza dönem dönem değişmiştir. bazen para cezası bazen işkence bazen de recim oluştur. fatih biraz daha hoşgörülüydü deriz hep çünkü halefleri artık işi barbarlık boyutuna taşımıştır. fatih'in yaptığı yani sevişenlere ceza kesmek de hadsizliktir, densizliktir de bardakçı'nın yukarıda verdiğim yazısında yavuz döneminde zina eden kadının cinsel organının dağlandığı gibi ifadeler var.

  evet gelenekselci müslüman arkadaşları başlığa davet ediyorum. cumhuriyetin ve kemalizmin onlara bahşettiği laik/seküler, medeni, insancıl ortamda sultan ahmet meydanında bir kadının sırf sevdiği ile sevişti diye suratının kaya parçaları ile dağıtılmasını, dişlerinin kırılmasını, gözlerine sivri taşların saplanmasını ve kafa tasının karpuz gibi yarılmasını izlemek gibi çok büyük travmaları yaşamdan büyümüş olmalarına şükretmiyorlar mı? bu kadar mı vefasızlar? bu kadar mı kadir kıymet bilmezler?

  kemalizm sayesinde, devrimci kurucu ulu önder sayesinde bu özgür ve medeni değerler üzerine kurulmuş ülkede doğup da islam hep hoşgörülüydü, osmanlı ahlaksal olarak bu kadar yüceydi diye bağırmak kolay. ta ki hakikatle yüzleşene kadar. hadi hakikati öğretin bana dostlarım. sevişenlere devlet eliyle para cezası kesmek mi tanrının buyruğudur? öyle tanrı yerin dibine batsın!

  edit: osmanlıdan kalma 95 milyon belgenin tümünü okumuş gibi osmanlı tarihinde sadece ve sadece 1 tane recim hadisesi olduğunu bütün altı yüz yılı ummandan romanyaya tüm şehir ve kasaba şeri mahkemelerinde bütün davaları takip ederek yaşamış ve görmüş gibi iddia eden ve hatta bunun da ötesine geçip "olsa kesin belgelenirdi o belge de asla kaybolmazdı" gibi bir fikre sahip arkadaşa oturup uzun uzun cevap vermek mental sorun belirtisidir. lütfen reddiyelerinizi asgari mantık normları çerçevesinde yapınız.